Moja przygoda z wojskiem

Autor: Krzyś-Miś Redaktor: Krzyś-Miś

Dodane: 26-09-2006 17:29 ()


Oddział Promocji Obronności Departamentu Wychowania i Promocji obronności MON zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim „Moja przygoda z wojskiem".

Tematyka opowiadania winna prezentować wszelkie możliwe kwestie dotyczące osobistego kontaktu z Wojskiem Polskim np. odbycie przeszkolenia lub służby zasadniczej/zawodowej, kursów, zajęć specjalistycznych, wizyta w WKU lub Komisji Lekarskiej itp. Dodatkowo będzie punktowana, załączona do pracy, dokumentacja np. w postaci zdjęć, kopii dokumentów, wycinków z gazet itp.

Termin nadsyłania prac mija: 31 X 2006 r.

Prace należy przesyłać pod adres: Dom Żołnierza Polskiego, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, z dopiskiem: „Moja przygoda z wojskiem" w formie wydruku, na dyskietce 1,44 MB, płycie CD lub w formie elektronicznej przesłane pod adres e-mail: konkurs@wojsko-polskie.pl

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom Ministra Obrony Narodowej.

Wręczenie nagród nastąpi 9 XI 2006 r. podczas Narodowego Święta Niepodległości w poznańskim Teatrze Wielkim. Laureatów czeka również zwiedzanie Poznania, wojskowego lotniska w Krzesinach wraz z pokazem samolotu F-16 oraz zwiedzanie muzeum Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

 

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA PRZYGODA Z WOJSKIEM"

 

§ 1

Celem Konkursu jest upowszechnianie historii i tradycji oręża polskiego.

§ 2

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i absolwenci uczelni wyższych, którzy osobiście przeżyli sytuację przedstawioną w konkursowej pracy.

§ 3

1. Tematyka opowiadania winna prezentować wszelkie możliwe kwestie dotyczące osobistego kontaktu z Wojskiem Polskim np. odbycie przeszkolenia lub służby zasadniczej/zawodowej, kursów, zajęć specjalistycznych, wizyta w WKU lub Komisji Lekarskiej itp. Dodatkowo będzie punktowana, załączona do pracy, dokumentacja np. w postaci zdjęć, kopii dokumentów, wycinków z gazet itp.

2. Objętość prac nie powinna przekraczać 5 stron (A4), pisanych w formie „word dokument", czcionką „Times New Roman, rozmiar 14 pkt., odstęp1,5 wiersza.

3. Opis prac winien zawierać imię i nazwisko, adres i telefon prywatny oraz nazwę uczelni.

4. Prace należy przesyłać pod adres: Dom Żołnierza Polskiego, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, z dopiskiem: „Moja przygoda z wojskiem" w formie wydruku, na dyskietce 1,44 MB, płycie CD lub w formie elektronicznej przesłane pod adres e-mail: konkurs@wojsko-polskie.pl

5. Termin nadsyłania prac mija: 31 X 2006 r. (decyduje data dotarcia przesyłki pod adres wskazany w § 3 ust. 4, prace, które dotrą później - nie będą podlegać ocenie).

6. Wszystkie nadesłane prace wraz z załącznikami przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane w przedsięwzięciach i publikacjach resortu obrony narodowej.

§4

1. Konkurs koordynuje Oddział Promocji Obronności Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, 00-911 Warszawa Al. Niepodległości 218, tel. (022) 6840136, 6840192, e-mail: konkurs@wojsko-polskie.pl .

§ 5

1. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, nada miejsca od pierwszego do trzeciego.

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom Ministra Obrony Narodowej.

3. Ogłoszenie wyników wraz z prezentacją prac nastąpi 3 XI 2006 r. na wortalu internetowym http://www.wojsko-polskie.pl

4. Nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca zostaną wręczone podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości 9 XI 2006 r. w poznańskim Teatrze Wielkim., a w razie nieobecności laureatów - zostaną wysłane pocztą.

5. Dla osób, które przyjadą do Poznania zostanie przygotowany program krajoznawczy. Przewidujemy zwiedzanie Poznania, wojskowego lotniska w Krzesinach wraz z pokazem samolotu F-16, muzeum Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Organizator zapewni zakwaterowanie laureatów w dniach 8-10 listopada br. oraz wyżywienie 9 listopada br. Koszty transportu do i z Poznania oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.

§ 6 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Źródło: UMCS 


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...