Nowa nagroda literacka w dziedzinie fantastyki

Autor: Andrzej Zimniak Redaktor: Krzyś-Miś

Dodane: 08-07-2008 11:57 ()


W czerwcu 2008 r. ustanowiona została Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego. W założeniu idea Nagrody jest wspólna dla wszystkich grup i środowisk, zainteresowanych literaturą utrzymaną w konwencji fantastyki.

 

Nagroda przyznawana jest:

 

- przez Jury złożone z literaturoznawców i krytyków literackich,

- za utwór utrzymany w konwencji fantastyki, opublikowany w roku ubiegłym,

- w kategorii powieści (w r. 2008),

- w postaci głównej Nagrody, oraz Złotego i Srebrnego Wyróżnienia,

- jako nagroda prestiżowa (w r. 2008).

 

Nagroda objęta jest patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nominacje do Nagrody wyłaniane są w głosowaniu Kolegium Elektorów i ew. uzupełniane przez Jury.

Prace dotyczące Nagrody prowadzi Komitet Organizacyjny, obecnie działający pod kierunkiem inicjatora przedsięwzięcia Andrzeja Zimniaka.

Jury składa się z naukowców ze stopniem doktora, zajmujących się literaturą fantastyczną, oraz z krytyków o uznanym autorytecie. W 2008 roku Jury składa się z 11 osób i funkcjonuje od 1.07.2008.

Kolegium Elektorów składa się z opiniotwórczych czytelników. W 2008 r. liczba Elektorów wynosi ok. 40 osób. Głosowanie Elektorów kończy się 25.07.2008.

W skład Jury i Kolegium Elektorów nie wchodzą aktywni pisarze tworzący w konwencji fantastyki, chyba że nie kandydują do Nagrody.

Jury powoływane jest przez Komitet Organizacyjny spośród osób rekomendowanych przez literaturoznawców. Kolegium Elektorów powoływane jest przez Komitet Organizacyjny.

W 2008 roku ogłoszenie nominacji do Nagrody odbędzie się w sierpniu, ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi podczas konferencji prasowej w październiku w Domu Literatury w Warszawie, a uroczysta gala z wręczeniem dyplomów będzie miała miejsce w listopadzie w trakcie Falkonu w Lublinie.

 

 

Strona informacyjna Nagrody: http://zimniak.art.pl/n/


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...