Wernisaż wystawy komiksowej, rozdanie nagród w konkursie na opowiadanie i komiks inspirowane twórczością Edmunda Niziurskiego

Autor: Projektor Magazyn Kulturalny Redaktor: Motyl

Dodane: 20-05-2023 16:39 ()


Już 3 czerwca o godz. 17.00 w „Bazie Zbożowej” (ul. Zbożowa 4, Kielce) odbędzie się wernisaż wystawy laureatów oraz rozdanie nagród w konkursie na opowiadanie i komiks inspirowane twórczością Edmunda Niziurskiego.

Po uroczystości rozdania nagród odbędą się dwa spotkania autorskie – z Pawłem Chmielewski i Jerzym Ozgą autorami „Obywatela Szrajbmana” oraz Emmanuellą Robak, autorką książki „Wędrowiec i wizjoner. O eseistyce podróżniczej Jerzego Żuławskiego”.

Wstęp wolny.

KONKURS

Jurorzy: Emmanuella Robak - doktor nauk humanistycznych, publicystka, autorka monografii o Jerzym Żuławskim;

Jerzy Ozga - ilustrator, rzeźbiarz, autor m.in. komiksów „Quo vadis”, „Ern”, „Yorgi”, „Misja rozpaczy”, „Salut bohaterom” oraz storyboardów i rysunków w produkcjach filmowych Lecha Majewskiego;

Paweł Chmielewski - redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor”, scenarzysta, autor cyklu monografii o historii europejskich narracji graficznych i komiksu od średniowiecza do modernizmu;

po zapoznaniu się z pracami konkursowymi spełniającymi wymogi formalne regulaminu, zdecydowało przyznać następującym osobom nagrody i wyróżnienia: 

UWAGA! - kolejność jest przypadkowa i nie odzwierciedla ostatecznych wyników

W kategorii „Komiks” (nagrody, udział w wystawie pokonkursowej oraz druk na łamach magazynu „Projektor”)

 • Marcin Burbo
 • Piotr Burzyński
 • Antonina Czech
 • Jacek Frąś
 • Grzegorz Janusz
 • Tomasz Niewiadomski
 • Bartłomiej Ogonowski
 • Luiza Sułkowska
 • Adam Święcki
 • Wiesław Wojciechowski
 • Jagoda Wróbel

 

W kategorii „Opowiadanie” (nagrody oraz druk na łamach magazynu „Projektor”):

 • Radosław Dąbrowski
 • Izabella Gądek
 • Jan Hyjek
 • Grzegorz Janusz
 • Stanisław Klimek
 • Robert Kraik
 • Wiktor Orłowski
 • Dawid Ożóg
 • Lux Profus

 

Realizację konkursu dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Stowarzyszenia Twórczego "Zenit".

Fundatorzy Nagród: Egmont, Wydawnictwo MG, Magazyn Kulturalny "Projektor".

Wsparcie projektów wydawniczych: RAJApack, Instytut Literatury

Oprawa graficzna projektu: Tomasz Łukaszczyk

SPOTKANIA AUTORSKIE:

„OBYWATEL SZRAJBMAN”

(W sprawach tekstu reprezentantem autora jest Agencja Dramatu i Teatru)

To zapis historii w formie scenariusza, któremu równolegle towarzyszą rysunki układające się w opowieść graficzną. Komikso-dramat formalnym kształtem.

Głównym bohaterem opowieści jest Ilja Szrajbman (1905-1943), żydowski sportowiec występujący w polskich barwach. Poznajemy go u schyłku życia, zamkniętego za murami getta warszawskiego. Dzięki retrospekcjom poznajemy losy Szrajbmana. Od początków kariery pływackiej, rekordów Polski, zniechęcenia do sportu, prób założenia własnego przedsiębiorstwa, powrotu na pływalnię i wyjazdu na IO w Berlinie, aż do wybuchu wojny, pobytu w getcie, walce w powstaniu i śmierci w pierwszych jego dniach.

Po zakończeniu czynnego uprawiania sportu Szrajbman chciał się poświęcić karierze filmowej. Miał zagrać w polskiej wersji przygód Tarzana, reżyserowanej przez Juliusza Gardana (zdjęcia zaplanowano na wiosnę 1940 r). Plany przerwał wybuch II wojny światowej.

Punkty kulminacyjne opowieści to start polskiej sztafety pływackiej (złożonej ze sportowców żydowskiego, niemieckiego, polskiego, śląskiego i ukraińskiego pochodzenia) na Igrzyskach Olimpijskich 1936 r. w stolicy III Rzeszy oraz zagłada warszawskiego getta.

Historia Ilji Szrajbmana jest zarazem historią przenikania się środowisk artystycznych (przede wszystkim filmowego) i sportowego w przedwojennej Polsce. Historią pogmatwanych i niełatwych relacji polsko-żydowskich, gdzie obok ogromnego wpływu żydowskich intelektualistów na kształt Polski w latach 1918-1939, prawdziwych przyjaźni i wzajemnego szacunku istniała wrogość i antysemityzm. Tło stanowi narastające zagrożenie ze strony nazistowskich Niemiec, atak na Polskę w 1939 r., zagłada polskich Żydów, powstanie w getcie. Obok Ilji Szrajbmana występują autentyczne postaci, m.in. Juliusz Gardan, Michał Znicz, Wiera Gran, Miriam Ajzensztadt, Szapsel Rotholc, Eugeniusz Cękalski.

AUTORZY: Paweł Chmielewski, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny magazynu kulturalnego „Projektor”. Publikował m.in. w „Zeszytach Komiksowych”, „Studiach Sienkiewiczowskich”, „Biurze Literackim”, “Ha!art”, „Biuletynie Rzeźby”. Autor książek teoretycznoliterackich: „Słowacki w supermarkecie”, „Słowacki w supermarkecie 2.0”, „Słowacki w McDonaldzie”, trzytomowej historii świętokrzyskiego komiksu „Nie tylko Yorgi”, monografii: „Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku”, „Na dworze Goździkowego Króla. Polskie formy komiksowe w kontekście europejskim od XV wieku do roku 1914”, „Kolacja u Jedynaczka/ Dinner at Jedynaczek’s. Franciszek Kostrzewski – pionier polskiego komiksu prasowego” (edycja polsko-angielska) oraz współautor publikacji zbiorowych (m.in. „1000 filmów, które tworzą historię kina”). Scenarzysta kilkunastu komiksów. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje nad książką: „Harald idzie na wojnę. Od narracji obrazkowych do komiksu w Europie i Polsce 762-1918”.

Jerzy Ozga, absolwent grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (oddział w Katowicach), ilustrator książek, autor okładek i rzeźbiarz (specjalizuje się w popiersiach i portretach figuratywnych). Publikował m.in. w „Komiks-Fantastyka”, „AQQ”, „Super Boom”, „Smok Komiks”, „Teraz”, „Komiks i my”, „Projektorze”. Autor storyboardów i opracowania rysunków w filmach Lecha Majewskiego („Pokój saren”, „Autobus na Golgotę”, „Młyn i krzyż”, „Dolina bogów”), z którym przygotował również kilka powieści graficznych. Laureat Grand Prix na MFKiG w Łodzi w 2003 r. Scenarzysta i rysownik komiksów: „Księga miecza”, „Flain”, „Głupek Sven”; rysownik komiksów „Ern”, „Salut bohaterom”, „Misja rozpaczy”, „Quo vadis” (2 tomy), „Katyń”, „Yorgi” (4 tomy), „Kapitan Gżebyk na tropie”, „Przygody Władka”. Jeden ze współorganizatorów Pierwszego Ogólnopolskiego Konwentu Twórców Komiksu w Kielcach (1991).

„WĘDROWIEC I WIZJONER”

Fragment: Przez współczesnego odbiorcę Jerzy Żuławski kojarzony jest przede wszystkim z nurtem prozy fantastycznonaukowej, pamięta się o nim głównie, jako o autorze „Trylogii księżycowej”. A przecież był także utalentowanym dramaturgiem, refleksyjnym poetą, nowelistą, teoretykiem sztuki, propagatorem symbolizmu, filozofującym eseistą, publicystą, wreszcie tłumaczem pism hebrajskich Starego Zakonu i Fryderyka Nietzschego. Niewielu czytelnikom znany jest Żuławski, jako podróżopisarz, którego lapidarnie określa tytułowa formuła mojej książki: wędrowiec i wizjoner. Wędrowcem był z zamiłowania, wykorzystywał każdą sposobność do wojażowania po Europie, a robił to z rozmaitych powodów: wyjazdu na studia, chęci poznawania świata i odkrywania obcych kultur, oglądania miejsc nieznanych i doświadczenia wrażeń niezwykłych. Zwiedził wiele miast szwajcarskich, niemieckich, angielskich, francuskich i włoskich, w Polsce przemieszczał się między Limanową, Bochnią, Jasłem, Krakowem, Lwowem i Zakopanem. Z ogromną pasją chodził po górach: rodzimych Tatrach i szwajcarskich Alpach. W górach odnajdywał spokój i piękno, w miastach tropił ślady przeszłości i symbole ponadczasowej kultury. Podróżowanie – rozmaicie motywowane – stanowiło więc integralny element jego biografii, dlatego też pisanie tekstów podróżniczych stało się z czasem jego naturalną aktywnością twórczą. Wizjonerem był z kolei jako artysta słowa tworzący własne, alternatywne światy, jako prekursor polskiej fantastyki naukowej, autor dramatów symbolicznych, prozy poetyckiej i esejów filozoficznych, kreator legendy Słowackiego. Należał do pokolenia Młodej Polski, ale zachował odrębne w nim stanowisko, pozostawił po sobie utwory, prezentujące spojrzenie na świat człowieka wrażliwego i niezwykle oczytanego, którego myślenie i pomysły często wyprzedzały epokę, w której żył. Zagadnienia, które w nich poruszał, sytuacje, które opisywał, zjawiska, które prezentował, słowem rozmaite obszary ludzkiej egzystencji, jakie starał się swą myślą ogarniać – wydają się być wciąż aktualne i intrygujące. Poza tym można je z satysfakcją analizować, używając narzędzi proponowanych przez współczesne badania literackie, komentować za pomocą dzisiejszej terminologii, umieszczać w rozmaitych kontekstach interpretacyjnych.

AUTORKA: Emmanuella Robak, ur. w Kielcach. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), magister filologii angielskiej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi).  Pasjonatka muzyki i literatury. Jej zainteresowania literackie to przede wszystkim estetyka modernizmu w literaturze polskiej, angielska literatura epoki wiktoriańskiej oraz literatura science-fiction. Publikowała m. in. na łamach takich czasopism jak "Studia filologiczne", "Jednak książki", "Artes Humanae", „Maska", „Meakultura” oraz "Projektor - kielecki magazyn kulturalny". Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, producentka muzyczna (Lily of the valley, Miranda Cartel).

 


comments powered by Disqus