„Fantastyka 2023: Cosplay niskokosztowy" - konkurs na kolaż fotograficzny

Autor: Mediateka Redaktor: Motyl

Dodane: 24-04-2023 23:35 ()


Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu Fantastyka 2023 – serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w konkursie na kolaż fotograficzny „Fantastyka 2023: Cosplay niskokosztowy". Zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Cosplay to hobby polegające na przebieraniu się za ulubione postacie z filmów, seriali, książek, mang czy anime. Niezwykły talent i chęć jak najwierniejszego odwzorowania postaci, prezentowana przez cosplayerów, owocuje zapierającymi dech w piersi strojami. Jednak żeby osiągnąć taki efekt, trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu, pracy,  energii i  pieniędzy.

Nasz konkurs polega na czymś nieco innym... Czerpiąc inspirację z prac Tajlandczyka Anucha "Cha" Saengcharta - znanego szerzej jako Lowcostcosplay - nagradzać będziemy kreatywność i pomysłowość. Za jego właśnie przykładem, zachęcamy do tworzenia kolaży fotograficznych, w których pożądany efekt uzyskacie za pomocą niedrogich i łatwo dostępnych przedmiotów codziennego użytku.

Efekt może być, i często jest - nie oszukujmy się, humorystyczny. Ale co z tego? Ten konkurs, jak żaden inny służyć ma ukazaniu radości i beztroski w obcowaniu z fandomem. A tematyka i sposób wykonania prac nadaje się do tego wręcz idealnie!

 

REGULAMIN

„Fantastyka 2023: Cosplay niskokosztowy"

Tytuł konkursu: Cosplay niskokosztowy
Forma pracy: kolaż fotograficzny
Format: JPEG

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, 41-200 w Sosnowcu.
 4. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
 6. Konkurs rozpoczyna się 28.04.2023 r., a kończy się 13.06.2023 r.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowania literaturą fantasy i science-fiction.
 2. Rozbudzanie zainteresowania mangą i anime.
 3. Promowanie nowych i nieznanych talentów.
 4. Rozwijanie kreatywności.

 

Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie kolażu zdjęciowego składającego się z czterech paneli. 
 2. Panel pierwszy (lewy górny) powinien przedstawiać zdjęcie osoby wykonującej cosplay oraz niedrogich materiałów, których ma zamiar użyć. Panel drugi (prawy górny) przedstawiać powinien etap modyfikowania materiałów w celu uzyskania efektu końcowego. Panel trzeci (lewy dolny) przedstawiać powinien efekt końcowy. Panel czwarty (prawy dolny) przedstawiać powinien kadr z filmu/anime/animacji lub ilustrację, na której uczestnik się wzorował. Zdjęcia składające się na kolaż nie powinny być dodatkowo modyfikowane przy użyciu technik cyfrowych. 
 3. Wykonując kolaż warto wziąć pod uwagę fakt, że inspiracją do konkursu były prace Anucha Saengchart'a znanego szerzej jako Lowcostcosplay. Przejrzenie jego dorobku pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii sposobu wykonania zadania konkursowego.
 4. Każdy autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.
 5. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na stronie internetowej oraz na w mediach społecznościowych Organizatora.
 6. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora.
 7. Prace konkursowe muszą być pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
 9. Prace konkursowe należy przesłać mailowo na adres patryk.maciocha@biblioteka.sosnowiec.pl w tytule maila wpisując "Cosplay" do dnia 13.06.2022 r.
 10. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową.
 1. Karty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 1. Łączny rozmiar załączników w mailu (kolaż + karta zgłoszeniowa) nie może przekraczać 2 MB.
 2. Dopuszczalne jest również zgłoszenie mailowe pracy, zawierające link do kolażu. Warunkiem jest jednak, aby pliki umieszczone były na serwerze w taki sposób, aby nie były indeksowane przez wyszukiwarki (np. link do pliku na dysku google, dostępny tylko dla osób znających link).

 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody finansowe za zajęcie I, II, i III miejsca. Jest to odpowiednio 500, 300 oraz 200 złotych.
 3. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Jury oceniać będzie oryginalność, zgodność z wytycznymi oraz zachowanie ducha konkursu. 
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na koncie Facebook Organizatora do dnia 30 czerwca 2023 r.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefon

 

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11 zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu i adres e-mail uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr konta bankowego (w przypadku wygranej) są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Multimediów dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, pod numerem tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl.

comments powered by Disqus