Zmiana w zasadach gry Ogame

Autor: kessell Redaktor: kessell

Dodane: 12-08-2007 16:15 ()


4.3. Moonmaking

 

Ataki organizowane pomiędzy dwoma graczami w celu zniszczenia floty jednego z nich i utworzenia księżyca (tzw. Moonmaking) są dozwolone wg poniższych reguł:

 

- Szczątki mogą zostać zebrane przez dowolnego gracza (także niebędącego atakującym ani obrońcą) pod warunkiem, że w ostateczności trafią one do właściciela zniszczonej floty, z której powstały, lub do osoby od niego słabszej punktowo.

 

- W przypadku strat po obu stronach, gracze muszą podzielić się szczątkami proporcjonalnie do strat poniesionych we flocie. Wyjątkiem są uniwersa, na których tworzą się szczątki z obrony, gdzie powstały z obrony złom należy do obrońcy i nie podlega podziałowi.

 

- Każdy przypadek zbiórki i odesłania złomu do jego właściciela jest traktowany jako pożyczka recyclerów i podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do GO.

 

 

Zmiana wchodzi w życie 27 sierpnia 2007.

 

źródło:ogame.onet.pl


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...