Epoka Antychrysta - nowa książka Pawła Lisickiego

Autor: Fabryka Słów Redaktor: Motyl

Dodane: 06-09-2018 17:04 ()


28 września 2018 r. ukaże się książka "Epoka Antychrysta". Autorem jest znany i ceniony dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki.
 
Książka utrzymana w konwencji powieści z elementami sci-fi będzie punktem wyjścia do dyskusji o przyszłości chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego.
 
 
Alternatywna historia chrześcijańskiego świata.
 
Rzym 2217. Nad Kaplicą Sykstyńską biały dym. Konklawe wybrało nowego papieża. Na tronie Stolicy Piotrowej zasiadł Judasz.

Resztki zdrowego rozsądku toną w powodzi przekonań o jedynej i niepodważalnej władzy człowieka nad światem i samym sobą. Nastaje czas radykalnego liberalizmu.

Wiara w Boga, który ma wpływ na historię, to skaza na ciele ludzkości. Tylko odrzucając samą możliwość istnienia Boga - jakkolwiek rozumianej istoty wyższej - człowiek może być w pełni dowartościowany. (...) Bóg jest niczym kotwica lub pętające nas kajdany.

Mistrzowski pastisz obłędu świata XXI wieku utrzymany w konwencji powieści sci-fi.

***

Kiedyś, przed epoką franciszkańską, panowało przekonanie, że o godności człowieka decydują jego czyny. Wielki papież zawołał: nieprawda! Wszyscy jesteśmy tak samo źli, jak i dobrzy, jednocześnie grzesznicy i święci. Żaden czyn, żadna myśl, żadne pragnienie nie czyni nas złymi, niegodnymi, skazanymi na karę. Kary nie ma! Kara to zemsta, a dla zemsty nie ma miejsca.

- Papież Judasz -

Dziś prawdziwym chrześcijaninem może być tylko ktoś, kto jasno i niedwuznacznie żyje tak, jakby Boga nie było. Każda próba odwoływania się do Boga, traktowania tego pojęcia jakby za nim coś lub ktoś się skrywał jest popadaniem w skrajną niedojrzałość. Nawiązuję w ten sposób jedynie do wielkich pontyfikatów franciszkańskich, moja innowacyjność to tylko radykalizacja niektórych wątków.

- Papież Judasz -           

A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 
i pokłon oddali Smokowi, 
bo władzę dał Bestii. 
I Bestii pokłon oddali, mówiąc: 
«Któż jest podobny do Bestii 
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 
A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, 
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 
Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, 
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, 
i mieszkańcom nieba. 
Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi 
i zwyciężyć ich, 
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy

Ap 13, 3-8

 

Paweł Lisicki – polski dziennikarz, publicysta, pisarz.

W latach 2006-2011 redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita, w latach 2011-2012 redaktor naczelny tygodnika Uważam Rze. Od 2013 jest redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, jednego z największych i najbardziej wpływowych pism konserwatywnych w Polsce.

Autor esejów, dramatów, tłumaczeń. W latach 2013-2014 wydał trylogię poświęconą początkom chrześcijaństwa i historycznej postaci Jezusa z Nazaretu.

W 2013 roku ukazał się też wywiad rzeka z Lisickim "Po prostu Uważam Rze".

W 2015 r. wydał "Dżihad i samozagłada Zachodu", wnikliwą i nad wyraz celną analizę stosunku kościoła katolickiego wobec islamu.

W 2016 r. ukazała się książka "Krew na naszych rękach", w której próbował pokazać, w jaki sposób zbrodnie na jednym narodzie, na Żydach, nagle stały się jedynym symbolem uniwersalnego mordu. Publikacja wywołała szeroką debatę medialną, ze względu na wagę i aktualność poruszanych w niej zagadnień.


comments powered by Disqus