Konkurs na plakat Falkonu - zostało 5 dni

Autor: GONZO Redaktor: GONZO

Dodane: 15-09-2008 21:04 ()


20 września upływa termin nadsyłania prac na konkurs na plakat konwentu Falkon 2008.

 

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” niniejszym ogłasza konkurs na oficjalny plakat Falkonu 2008. Plakat będzie wykorzystywany w celu promocji IX Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Falkon 2008, który odbędzie się w dniach 14 – 16 listopada w Lublinie.

 

Regulamin:

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osób amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną.

2. Główną nagrodą jest: 100 zł, nagrody rzeczowe (książki, gry) oraz podwójna wejściówka na Falkon 2008.

3. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty (niespłaszczone, niezmienione na krzywe, z dodanymi czcionkami itp.), w rozdzielczości 300 dpi, w formacie psd, cdr lub tiff należy przesyłać na adres: cytadelasyriusza@o2.pl

4. Plakat powinien zawierać następujące sformułowania: „Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” zaprasza na IX Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Falkon 2008”, „Termin: 14 – 16 listopada”, „Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12”, „www.falkon.konwent.pl”. Fotma plakatu powinna odpowiadać pirackiej konwencji imprezy. Musi też on posiadać blok wolnego miejsca na loga sponsorów i patronów medialnych imprezy, najlepiej na dole plakatu, chyba że z kompozycji będzie wynikać coś innego. Powinien również wykorzystywać oficjalne logo Falkonu 2008 , dostępne na stronie konwentu www.falkon.konwent.pl

5. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych: a) Wartości projektowe: oddanie charakteru i konwencji imprezy, oryginalność; b) Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;c) Wartości użytkowe: funkcjonowanie w wersji czarno - białej i barwnej.

6. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu plakat staje się własnością organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać, zmieniać oraz odstępować na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

7. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie również prawo publikacji innych niż zwycięski projektów plakatów, w formie wystawy lub publikacji w Internecie.

8. Decyzja organizatora o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

9. Nadsyłając projekt, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

10. Konkurs trwa do dnia 20 września 2008 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia jego zakończenia.

 

Źródło: Strona konwentu Falkon 2008


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...