„Od Łapigrosza do Funky’ego Kovala. Historia komiksu polskiego do roku 1989” - zapowiedź

Autor: Agencja Huta 19 Redaktor: Motyl

Dodane: 07-06-2022 22:17 ()


Pierwsza tak obszerna i szczegółowa antologia polskiego komiksu ukaże się 10 czerwca nakładem debiutującego wydawnictwa Huta 19. „Od Łapigrosza do Funky’ego Kovala. Historia komiksu polskiego do roku 1989” autorstwa Adama Ruska jest opracowaniem historycznym poświęconym dziejom polskiego komiksu od jego początków, czyli od połowy XIX wieku. 

Od Koziołka Matołka do Tytusa, od Hubala do Janosika, od Kapitana Żbika do agenta Roberta ze służby galaktycznej, od Łapigrosza do Funky Kovala, od Zawiszy Czarnego do czterech pancernych – to antypody tej prawie 700 stronnicowej monografii z 1200 skanami. Chronologicznie uporządkowana historia polskiego komiksu, pokazuje jego ewolucję graficzną, tematyczną i wydawniczą z objaśnieniem przyczyn tych zmian.  

Huta 19, wydawca książki, wraz z współpracownikami, zrekonstruowali i poddali obróbce graficznej niespotykane dotąd reprodukcje i zdjęcia. Monografia jest ilustrowana licznymi fragmentami komiksów (pojedynczymi ilustracjami, poszczególnymi planszami, bądź okładkami samoistnych wydawnictw) oraz – dzięki uprzejmości twórców – również oryginalnymi planszami wybranych komiksów. Po to, aby udostępnić czytelnikom wgląd w warsztat rodzimych twórców komiksu i pokazać kunszt twórców, który w latach PRLu często zaprzepaszczony był w procesie druku. 

Jak pisze we wstępie do książki sam autor - dr Adam Rusek, to pierwsza tak obszerna próba syntezy dziejów polskich historii obrazkowych. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, zainteresowanych tematem oraz dla coraz liczniejszych badaczy i teoretyków rodzimej (i nie tylko) popkultury, stąd z jednej strony jej dosyć swobodny styl narracji, z drugiej - przywiązanie do faktów i dat. 

- To jest także historia Polski. Tworzyli ją świetni rysownicy i scenarzyści, fantastyczne redakcje czasopism i wydawnictw, których już nie ma. Została zapisana w czymś, co wydawało się sztuką niepoważną, a jednak – ku zdumieniu autorytetów – budziło entuzjazm czytelników: w opowiastkach obrazkowych - podkreśla Dariusz Rzontkowski, wydawca książki, Partner i Executive Creative Director Agencji Huta 19. 

Na równi z wartością merytoryczna, książkę wyróżnia nowoczesna forma edytorska. Za projekt odpowiada światowej sławy designer - Rodrigo Miguel Serra. Wydrukowana została w Hiszpanii. Patronem publikacji jest Muzeum Komiksu. Książka Adama Ruska będzie też przetłumaczona na język angielski (tłum. Marek Kazmierski). 

Książka „Od Łapigrosza do Funky’ego Kovala. Historia komiksu polskiego do roku 1989” jest już dostępna w przedprzedaży internetowej na stronie Gildia.pl, wkrótce pojawi się również w innych księgarniach online oraz podczas spotkań autorskich.  

Premierowe spotkanie z autorem - Adamem Ruskiem odbędzie się 10 czerwca o godz. 18 w Muzeum Komiksu w Krakowie.  

Aktualności na stronie: https://www.facebook.com/huta19 

 

Z recenzji: 

Książka dra Adama Ruska Od Łapigrosza do Funky’ego Kovala. Historia komiksu polskiego do roku 1989 jest kolejną pracą tego autora dokumentującą dzieje form narracji graficznej w Polsce. Można ją uznać za część monumentalnego, jednoosobowego projektu zebrania w formie cyklu publikacji wiedzy o polskim komiksie, od wielu lat systematycznie opracowywanej przez autora. Jest to książka godna polecenia, gdyż autor, dysponujący doskonałym warsztatem naukowym i wykazujący się niespożytym uporem i wzorcową starannością w poszukiwaniu źródeł i gromadzeniu informacji, wypełnia swoją pracą dotkliwą lukę w stanie wiedzy o jednym ze składników polskiej kultury narodowej. Dzieło to obejmuje rozległy okres od połowy XIX stulecia, czyli prapoczątków komiksu na ziemiach polskich w okresie zaborów, poprzez lata II Rzeczypospolitej, okres wojny i czasy powojenne, po kres PRL-u w 1989 roku. Jest to pierwsza tak rozległa – a przy tym niezwykle wnikliwa i błyskotliwie oraz barwnie napisana – historia polskiego komiksu, porządkująca w atrakcyjnej formie powszechnie dostępną wiedzę i uzupełniająca ją o nowe szczegóły, nazwiska i fakty. Obok niezaprzeczalnej wartości merytorycznej książka zwraca uwagę nowoczesną formą edytorską i niezwykłym, niespotykanym dotąd w polskich wydawnictwach dotyczących historii komiksu bogactwem ilustracji, które stanowią dodatkową wartość samą w sobie i czynią całą publikację niezwykle atrakcyjnym i znaczącym źródłem wiedzy, zapewniając także czytelnikom niezapomniane wrażenia. W przypadku takich mediów jak komiks, obraz jest niezbywalnym środkiem przekazu, a w rekomendowanej książce już sama ilość, ale też wybór nieraz nieznanych, trudno dostępnych lub zapomnianych materiałów ikonograficznych stanowią istotne dopełnienie zawartych w tekście informacji i opinii.     

Wojciech Birek 

 

O Autorze:  

Adam Rusek - znawca historii polskiego komiksu. Autor wielu prac na ten temat, m.in. książek: „Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939” „Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych”. Komiks polski jest nie tylko kontynuacja jego wcześniejszych prac, lecz także kolejnym etapem naukowych badań. 

O wydawcy: 

Dariusz Rzontkowski - Partner and Executive Creative Director Agencji Huta 19. Wraz z Dariuszem Basińskim współautor tekstów dla grupy Mumio, reżyser i scenarzysta m.in.  słuchowiska Ostry przypadek kataru męskiego” z udziałem Jacka Braciaka i Olafa Lubaszenko, emitowanego w Programie 2 Polskiego Radia (nominacja konkursu "Dwa Teatry - Zamość 2022") 

Huta 19 im. Joachima Fersengelda jest agencją kreatywną założoną w 2015 roku przez Piotra Jabłońskiego, Dariusza Rzontkowskiego i Mateusza Żdanko. Aktualnie zatrudnia około 30 osób. Na koncie ma wiele nagród branżowych, w tym Złote Effie. W poprzednim roku agencja zdobyła 10 mieczy w Konkursie Klubu Twórców Reklamy KTR: w tym Best of w kategorii Communication. Ten wynik dał Hucie drugie miejsce w rankingu najbardziej kreatywnych agencji w Polsce. Książka Komiks Polski jest debiutem wydawniczym agencji. 


comments powered by Disqus