Szkodliwe telefony komórkowe

Autor: GONZO Redaktor: GONZO

Dodane: 20-08-2007 14:38 ()


Najstarsze typy telefonów komórkowych mogą mieć najsilniejszy wpływ na zdrowie ich użytkowników - wskazują badania mgr inż. Anny Burakowskiej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Okazało się, że potencjalnie największy wpływ na zdrowie ludzkie mogą wywierać najstarsze modele telefonów, a najbezpieczniejsze są modele najnowsze pracujące w systemie UMTS. Pomiary wykazały, że w jednym z pierwszych modeli komórki z roku 1998, obowiązująca norma gęstości mocy promieniowania podczas nawiązywania połączenia i w trakcie rozmowy była znacznie przekroczona.  Podobnie w przypadku telefonu GSM z roku 2000 i z roku 2004, ale już tylko podczas logowania do sieci i nawiązywania połączenia. W trakcie rozmowy gęstość mocy promieniowania była niższa od normy.

Najlepsze pod tym względem parametry miał telefon UMTS (z j. ang. Universal Mobile Telecommunications System - Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej, system telefonii komórkowej trzeciej generacji) z roku 2006, w którym gęstość mocy promieniowania nie przekraczała dopuszczalnej wartości we wszystkich fazach pracy urządzenia.

Z testów wynika, że najbezpieczniej jest nosić komórki możliwie z dala od siebie, wyświetlaczem zwróconym do ciała. Podczas nawiązywania połączenia należy poczekać z przyłożeniem telefonu do głowy do momentu podjęcia słuchawki przez rozmówcę. Podczas prowadzenia rozmowy najlepszym rozwiązaniem, co także wykazały badania, jest zastosowanie m.in. zestawu głośnomówiącego. Trzeba także wziąć pod uwagę, że telefon staje się szczególnie niebezpieczny podczas szybkiego przemieszczania się po terenie pozamiejskim, a zwłaszcza w obrębie granicy zasięgu, gdzie telefon emituje maksymalną moc.

Źródło: Nauka w Polsce


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...