Konkurs „Paradoksalna przygoda”

Autor: Redakcja Redaktor: Motyl

Dodane: 16-07-2021 18:47 ()


Zapraszamy do udziału w konkursie na scenariusz rpg zatytułowanym „Paradoksalna przygoda".

Konkurs organizowany jest z okazji 15 urodzin naszego portalu. Można w nim będzie wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym podręczniki rpg. Aby wziąć udział w konkursie, do dnia 30 września 2021 roku należy wysłać na adres: motyl@paradoks.net.pl scenariusz rpg.  

E-mail poza scenariuszem powinien zawierać dane adresowe autora i być zatytułowany: „Paradoks – scenariusz konkursowy”. Prace nadsyłane na konkurs powinny mieścić się w granicach 70 tysięcy znaków ze spacjami oraz być pisane jako scenariusz, który można rozegrać podczas jednej sesji RPG. System lub mechanika, na której oparto scenariusz, są dowolne – można oprzeć scenariusz na już opublikowanym systemie, jak również zaproponować własny. Własna mechanika jest dozwolona, ale musi zostać opisana w samym scenariuszu. Scenariusz nie może naruszać praw osób trzecich.

Scenariusz nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Jedna osoba może wysłać tylko jedną pracę, która weźmie udział w konkursie. Nie przewidujemy ograniczeń wiekowych dla uczestników konkursu.

Prace będą oceniane przez jury wyznaczone przez redakcję Paradoksu. Trzy najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone, uhonorujemy również niektóre prace wyróżnieniem. Najwyżej oceniane scenariusze zostaną opublikowane na naszym serwisie. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację jego scenariusza w serwisie Paradoks.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest serwis internetowy Paradoks. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i prawidłowego funkcjonowania Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu dwóch miesięcy od zakończeniu konkursu. W przypadku dużej ilości prac, termin ten może zostać wydłużony.

Sponsorami nagród w konkursie są: Copernicus Corporation, Stinger Press i Portal Games.

 

 


comments powered by Disqus