Konkurs „Paradoksy i portale"

Autor: Krzysztof Księski Redaktor: Motyl

Dodane: 13-07-2021 17:02 ()


Zapraszamy do udziału w konkursie na opowiadanie zatytułowanym „Paradoksy i portale".

Konkurs organizowany jest z okazji 15. urodzin naszego portalu. Można w nim będzie wygrać atrakcyjne nagrody książkowe. Aby wziąć udział w konkursie, do dnia 30 września 2021 roku należy wysłać na adres: motyl@paradoks.net.pl opowiadanie nawiązujące do znaczeń zawartych w tytule konkursu. Temat może być interpretowany zarówno dosłownie, jak i metaforycznie – wybór zależy od Was, liczymy na Waszą pomysłowość!

Teksty mogą być w dowolnej konwencji: horroru, fantasy, science fiction, historii alternatywnej czy mainstreamu. Zgłoszenie w konkursie poza opowiadaniem powinno zawierać dane adresowe autora i być zatytułowany: „Paradoks – opowiadanie konkursowe”. Tekst musi zmieścić się w przedziale 10 - 40 tysięcy znaków (ze spacjami) i nie być nigdzie wcześniej publikowany. Jedna osoba może wysłać tylko jedno opowiadanie, które weźmie udział w konkursie. Nie przewidujemy ograniczeń wiekowych dla uczestników konkursu.

Prace będą oceniane przez jury wyznaczone przez redakcję Paradoksu. Trzy najlepsze opowiadania zostaną nagrodzone, być może uhonorujemy również niektóre teksty wyróżnieniem. Najwyżej oceniane opowiadania zostaną opublikowane na naszym serwisie. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację jego opowiadania w serwisie Paradoks.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest serwis internetowy Paradoks. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i prawidłowego funkcjonowania Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu miesiąca od zakończeniu konkursu. W przypadku dużej ilości prac termin ten może zostać wydłużony.

Sponsorami nagród w konkursie są: Dom Wydawniczy Rebis oraz Grupa Wydawnicza Foksal.


comments powered by Disqus