Styczniowe nowości Magazynu Projektor i oficyny Zenit

Autor: Projektor Magazyn Kulturalny Redaktor: Motyl

Dodane: 11-01-2021 18:19 ()


W styczniu Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor” planują publikację dwóch tytułów. Poniżej szczegóły zapowiedzianych albumów.

 

Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w prasie polskiej XIX wieku

Premiera – 14 stycznia
Autor: Paweł Chmielewski
Okładka: Karton, kolor
Rysunek okładkowy: Jerzy Ozga
Środek: Czarno-biały, Ecco Book
Format: 210x275
Objętość: 262 strony
Liczba ilustracji: 188
Cena: 85 PLN (przedsprzedaż – 60 PLN)
ISBN: 978-83-952508-4-2
Wydawca: Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”

Lata 50. i 60. to początek „złotej ery” polskiego XIX-wiecznego komiksu prasowego, gdy artyści z Warszawy, Krakowa, Poznania i Lwowa stworzyli nowoczesny, ściśle związany ze światowymi trendami model prasy ilustrowanej, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywały historyjki obrazkowe i cykle rysunkowe towarzyszące arcydziełom polskiej literatury. Źródłem inspiracji – dla wydawców i grafików – była angielska, francuska, wreszcie niemiecka prasa, która od ponad dwudziestu lat kształtowała obraz komiksu światowego. Polscy autorzy (publicyści oraz drukarze) nie tylko prenumerowali zachodnią prasę, ale zwiedzając Paryż, Londyn i Amsterdam, już ok. 1830 r. rozpoczęli budowę rynku prasowego, w którym coraz większą rolę odgrywa rysunek, źródła inspiracji szukając również w cyklach ilustracyjnych i książkach obrazkowych, publikowanych nad Wisłą już od schyłku oświecenia.

„Rozmaite gatunki...” to właśnie opowieść o inspiracjach, powstaniu pierwszych wydawnictw prasowych, o mniej lub bardziej znanych artystach (dokonania kilkudziesięciu przybliża publikacja), wydawcach i powstaniu oraz upadku pierwszych imperiów prasowych, rozwoju magazynów ilustrowanych i wydawanych nielicznie, pierwszych komiksowych albumach, o problemach z cenzurą, reakcjach czytelników, związkach niewielkich rysuneczków z literaturą i o próbach teoretycznego opisu komiksu w polskiej krytyce. Są w tej książce opisy pierwszych komiksowych gadżetów, stworzenia podstaw formalnych i technicznych, które wykorzystuje polskie środowisko komiksowe przez najbliższe stulecie, a wszystko to w odniesieniu do przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych XIX-wiecznej Polski.

 

DODRUKI i WZNOWIENIA


Przygody Władka. Sezon pierwszy
30 stycznia
Scenariusz: Paweł Chmielewski
Rysunki: Jerzy Ozga
Okładka: Karton, kolor
Środek: Czarno-biały, Ecco Book
Format: 210x297
Objętość: 48 stron
Cena: 49 PLN
ISBN: 978-83-952508-3-5
Wydawca: Oficyna ST „Zenit” i Magazyn Kulturalny „Projektor”

Komiks – w swej strukturze formalnej nawiązuje do powieści sensacyjnej w stylu filmowego kryminału noir (z elementami literatury wiktoriańskiej i współczesnego serialu fantasy). Opowieść została podzielona na „komiksowe sezony”, każdy z nich na odcinki, poprzedzone krótką „czołówką”. W rolach niektórych postaci drugoplanowych i epizodycznych występują m.in. postaci twórców ze świata komiksu. Akcja została umiejscowiona w rzeczywistych lokacjach z dbałością (zdecydowanie bardziej niż umiarkowaną) o wierność szczegółom. Każdy z epizodów „Przygód Władka” zbudowany został na krytycznym osądzie (ukrytym pod „płaszczem satyry” i symboliki świata przedstawionego) jednego z istotnych problemów współczesności: nierówności majątkowej i społecznego statusu; bezradności człowieka wobec niestałego i buntującego się świata natury (stojącej nie tylko w obliczu klimatycznej katastrofy); zagrożenia terrorem, religijnym i ideowym fundamentalizmem; opresji państwa i bezradności obywatela wobec urzędniczej machiny. Ten efekt uzyskują autorzy poprzez tekst i rysunek, splatając cztery linie narracyjne: typowy kostium serialu popularnego z przełomu lat 90. i 00. z figurą świata dzieloną między trzy społeczności – ludzi, wampiry i demony; narrację literatury detektywistycznej (przede wszystkim anglosaskiej z lat 30. i 40.); narrację muzyki i jej podobieństw oraz odmienności w kulturze ludzi i wampirycznej; narracji społecznej, z dominującym wątkiem „inności”, niedostosowania i wrogości. Poprowadzeniu tych nitek narracyjnych służą przede wszystkim kryptocytaty, symbole ukryte w dialogach i rozsianych obrazach, polifoniczność komiksu i ujęta (w dość duży nawias) jego postmodernistyczna struktura.

Wszelkie podobieństwo postaci przedstawionych w „Przygodach Władka” do osób rzeczywistych jest niezamierzone, ale celowe. Warianty dwóch pierwszych odcinków (w albumie przerysowanych i uzupełnionych o nowe plansze) odbiorcy mieli okazję przeczytać w magazynie kulturalnym „Projektor” (5/2018) oraz „Komiks i my” (nr 3/2019).


comments powered by Disqus