"Od własnej kuli" w sierpniu

Autor: dr M. Redaktor: Krzyś-Miś

Dodane: 19-07-2007 23:32 ()


 

9 sierpnia do sprzedaży trafi książka "Od własnej kuli" trójki autorów: Lynna Picknetta, Clive`a Prince`a i Stephena Priora.

 

Jak pisze wydawca:

 

"Jest to dość kontrowersyjna i obrazoburcza historia Wielkiej Koalicji, która w dużej mierze zmienia nasze wyobrażenie zarówno o genezie, jak i przebiegu drugiej wojny światowej. Autorzy starają się w nowym świetle przedstawić przyczyny wybuchu konfliktu w 1939 roku, podważając ogólnie znane i traktowane jako pewnego rodzaju aksjomat motywy takie jak obrona demokracji, czy też chęć zniszczenia narodowego socjalizmu i faszyzmu. Według nich, jednym z powodów wybuchu wojny było dążenie Franklina Delano Roosevelta, by wydobyć Stany Zjednoczone z recesji gospodarczej po Wielkim Kryzysie i uchronić je przed grożącą im powtórną recesją gospodarczą, za pośrednictwem spotęgowania produkcji zbrojeniowej, do czego potrzebny był duży konflikt europejski. Drugim motywem, było zapewnienie USA dominującej pozycji gospodarczej w świecie, co z kolei wymagało złamania hegemonii Wielkiej Brytanii w handlu morskim, otworzenie przed Stanami rynków Imperium Brytyjskiego i w ostatecznym rozrachunku - rozbicie tegoż imperium. Wiele miejsca poświęcone jest walce Roosevelta z izolacjonistycznymi tendencjami w Stanach Zjednoczonych i roli, jaką brytyjskie służby specjalne odegrały w zapewnieniu Rooseveltowi zwycięstwa w kolejnych wyborach prezydenckich.

Autorzy, powołując się na materiały historyczne wykazują, że intencje przeróżnych działań FDR w okresie wojny, były bardzo dalekie od powszechnie mu przypisywanych i na przykład wspomaganie Wielkiej Brytanii zarówno przed przystąpieniem Stanów do Wojny jak i potem było obliczone na wyciągnięcie maksymalnych korzyści wynikających z rozkręcenia koniunktury gospodarczej dzięki nasileniu produkcji zbrojeniowej, jak też z maksymalnego podminowania ekonomicznej i geopolitycznej pozycji Wielkiej Brytanii. Według przestawionej przez nich wersji wydarzeń „specjalne relacje" pomiędzy Rooseveltem i Churchillem, były w gruncie rzeczy cyniczną grą FDR, mającą na celu przede wszystkim nie dopuszczenie do zbyt wczesnego zakończenia wojny, które oznaczałoby katastrofę gospodarczą dla Stanów. Stąd wzięły się tak wydawać by się mogło chybione decyzje jak żądanie bezwarunkowej kapitulacji, domaganie się jak najszybszej inwazji w Europie zachodniej (nawet już w 1942 roku, choć doprowadziłoby to do kolejnej katastrofy militarnej), upieranie się przy inwazji w północno-zachodniej Francji, czy też zwlekanie z przyjęciem kapitulacji Włoch, by udaremnić realizację uderzenia od południa.

Osobnym tematem są stosunki Roosevelta ze Stalinem i wpływ na nie bardzo silnej sowieckiej agentury w Stanach Zjednoczonych, usytuowanej często na samych szczytach władzy. Autorzy dowodzą, że jeżeli można w ogóle mówić o „specjalnych relacjach", to istniały one nie pomiędzy FDR a Churchillem, a właśnie pomiędzy FDR a Stalinem, o czym świadczy wyraźne uprzywilejowanie dostaw Lend-Lease dla Związku Sowieckiego, ogromne kredyty i przekazywanie (wbrew istniejącemu prawu) całych kompleksów przemysłowych.

Książka napisana jest zręcznie i ciekawie i choć nie należy traktować zawartych w niej tez jako prawdy objawionej, to jednak przytaczane w niej fakty i dokumenty, skłaniają do bardziej krytycznego spojrzenia zarówno na samych przywódców Wielkiej Czwórki, jak i na prowadzoną przez nich politykę."

 

Autorem przekładu jest Sławomir Kędzierski.

 

 

Lynn Picknett i Clive Prince to para znanych brytyjskich autorów książek historycznych i publicystów. Spod ich pióra wyszły m.in. The Templar Revelation i Stargate Conspiracy, a ostatnio Turin Shroud: In Whose Image? Nieżyjący już Stephen Prior był brytyjskim historykiem specjalizującym się w badaniach nad służbami wywiadowczymi. Robert Brydon jest brytyjskim historykiem wojskowości. Wspólnie wydali także Double Standards: The Rudolf Hess Cover-Up i bestseller roku 2006 po obu stronach Atlantyku War of the Windsors.

 

 

Źródło: Bellona


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...