Konferencja naukowa "Światy poza światem" - narracje fantastyczne w literaturze i mediach

Autor: Barbara Szymczak-Maciejczyk Redaktor: Motyl

Dodane: 21-04-2017 08:14 ()


3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Światy poza światem: narracje fantastyczne w literaturze i mediach odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 maja 2017 r.

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko Podwójną wygraną jak nic Raymonda Federmana, ale także Troikę Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”. Organizatorzy trzeciej konferencji z cyklu Światy poza światem, w tegorocznej odsłonie poświęconej Narracjom fantastycznym w literaturze i mediach – zachęceni postępującą odnową refleksji akademickiej nad fantastyką i fantastycznością w Polsce – ogłaszają nabór abstraktów proponujących refleksję nad:

  • J. R. R. Tolkien
    •  Clive S. Lewis;
    •  John Crowley;
    •  Mervyn Peake;
    •  Isaac Asimov;
    •  George R. R.Martin;
    •  Stephen King;
    •  A. Sapkowski;
    •  William Gibson;
    •  Frank Herbert,;
    •  Neal Stephenson;
    •  Jeffrey Ford;
    •  Jacek Dukaj;
    •  Neil Gaiman;
    •  Ursula le Guin;
    •  Herbert G. Wells;
    •  Ray Bradbury;
    •  Philip K. Dick;
    •  Susanna Clarke;
    •  Orson Scott Card;
    •  Guy Gavriel Kay;
    •  Stanisław Lem;
    •  Joyce C. Oates;
    •  David Mitchell;
    •  James Blaylock;
    •  Brandon Sanderson;
    •  Jeff VanderMeer,
    •  Ian McDonald;
    •  Joanne K. Rowling;
    •  Tad Williams;
    •  Richard Adams;
    •  John Harrison;
    •  Ira Levin;
    •  Adrian Tchaikovsky;
    •  China Miéville;
    •  Algernon
    •  Blackwood;
    •  Marion Z. Bradley;
    •  Robin Hobb;
    •  Peter Watts;
    •  Jonathan Carroll;
    •  H. P. Lovecraft;
    •  Patricia McKillip;
    •  Glen Cook;
    •  Fritz Leiber;
    •  David Weber;
    •  Gene Wolfe;
    •  Joe Abercrombie;
    •  Robert Block;
    •  Ann Rice;
    •  Richard Matheson;
    •  Charlaine Harris;
    •  Gardner Dozois;
    •  Martha Wells;
    •  Lucius Shepard;
    •  Ian MacLeod;
    •  Clive Barker;
    •  Terry Goodkind;
    •  Dan Simmons;
    •  Ted Chiang;
    •  Walter Jon Williams;
    •  Brian McClellan;
    •  Jarosław Grzędowicz.

przemianami gatunkowymi w najnowszej fantastyce (od steampunku i clockpunku po gunpowder fantasy);

postmodernizmem w fantastyce (od Johna Crowleya przez Neila Gaimana po Neala Stephensona i Jacka Dukaja);

literaturoznawczymi, filmoznawczymi, groznawczymi, serialoznawczymi i komiksoznawczymi badaniami nad fantastyką;

historii oraz korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);

konwencjonalnymi odnogami fantastyki (groza, horror, romans metafizyczny, magiczny realizm, historical fantasy itp.);

retellingiem oraz fantastyką dziecięco-młodzieżową;

polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej);

problemem kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy;

estetyką fantastyczną;

fantastyką w badaniach teoretycznoliterackich i w filozofii;

fantastyką w perspektywie nowych mediów;

dyskursami zaangażowanymi w fantastyce: ekokrytyką, feminizmem, gender studies, afektywnością, postkolonializmem, krytyką neoliberalizmu i relacjami postzależnościowymi;

aktywnością światotwórczą i fanowską w obszarze fantastyki (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.);

fandomem i fantastycznymi społecznościami fanowskimi;

problemami adaptacji (i gradaptacji) fantastyki w popkulturze.

 

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres swiatypozaswiatem@gmail.com mija 30 kwietnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

abstrakt (max. 600 słów);

notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 300 PLN. Ośrodek Badawczy FactaFicta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki ubiegania się o grant opisane są na stronie: factaficta.org/granty Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie.

Więcej informacji: www.swiatypozaswiatem.wordpress.com

 


comments powered by Disqus