Konkurs „Cała Warszawa z Markiem Millerem opowiada dzieje Bazaru Różyckiego”

Autor: Laboratorium Reportażu UW Redaktor: Motyl

Dodane: 05-06-2015 08:45 ()


Czy miasto, jego mieszkańcy, mogą stworzyć zbiorową powieść. Chcielibyśmy Państwa serdecznie powiadomić o starcie konkursu na wspomnienia, relacje, zdjęcia związane z Bazarem Różyckiego.

Już od ponad 10 lat Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zbiera do tych dziejów materiały. Inspiratorem tematu był nasz przyjaciel i wykładowca Marek Nowakowski. Autorem powieści, jej dyrygentem, reżyserem jest Marek Miller – reporter, założyciel Laboratorium. Relacje bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń zbierali studenci oraz uczniowie praskich liceów.

W grudniu 2014 r. - dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury - powstał pierwszy multimedialny szkic powieści. Można się z nim zapoznać na stronach bazar-różyckiego. Tam również zamieszczamy obowiązujący uczestników konkursu REGULAMIN. Konkurs ma być kolejnym etapem poszukiwania materiału do ostatecznej wersji powieści. Chcemy w ten sposób pozyskać dokumentację, której nie mamy, do której nie bylibyśmy w stanie dotrzeć, a może nawet wyobrazić sobie jej istnienie.

Stąd też prośba, aby każdy przystępujący do konkursu zapoznał się z jej pierwszym szkicem, aby uniknąć powielania zebranych już historii. Wydanie książki stanie się ukoronowaniem konkursu, a jednocześnie bazą scenariusza do przyszłego Multiplastykonu – obiektu, w którym środkami filmowymi opowiemy naszą powieść. Mamy nadzieję, że obiekt ten znajdzie się na terenie przyszłego, zrewitalizowanego już Bazaru, stanie się jego atrakcją turystyczną i miejscem edukacji młodego pokolenia.

Będąc w przeświadczeniu, że Bazar to nasze istotne korzenie, ważny temat, zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Mamy również nadzieję, że nagroda główna pomoże Państwu podjąć decyzję, a sam konkurs przyczyni się do tego, że na Bazar Różyckiego wróci życie.

 

Nagroda główna: 20 tys. złotych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 1.06.2015.

Termin zakończenia konkursu: 30.09.2015.

Patronat honorowy: Burmistrz dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy,

Paweł Lisiecki.

Partnerzy projektu: Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum

Warszawy; Kwartalnik opinii „Nowe Media”; Internetowy

tygodnik opinii „Wszystko co najważniejsze”,

Patronat medialny: Tygodnik Angora oraz Radio Kampus.

 


comments powered by Disqus