Poszukiwania drugiej Ziemi trwają!

Autor: Neratin Redaktor: Neratin

Dodane: 24-07-2006 23:52 ()


Spośród 172 opisanych w katalogu obiektów znajduje się pięć nieznanych wcześniej egzoplanet, zaś ponad setka została znaleziona w przeciągu zaledwie ostatnich trzech lat. Fakt ten najlepiej ilustruje postęp w tej dziedzinie astronomii - tak szybki, że publikacja zdezaktualizowała się przed ukazaniem się w druku wraz z kilkoma nowymi odkryciami. Sam katalog, jak i dodatkowe, nie opublikowane w ApJ dane, można znaleźć także na stronie internetowej utrzymywanej przez autorów publikacji, exoplanets.org.


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...