Nowe oszacowanie wartości stałej Hubble'a.

Autor: Neratin Redaktor: Neratin

Dodane: 13-07-2006 11:42 ()


Wyniki, które zostaną opublikowane Astrophysical Journal Letters, uzyskano wykorzystując zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, polegającego na zakrzywianiu się promieni świetlnych w pobliżu masywnych obiektów, takich jak galaktyki. Przy korzystnym ułożeniu takiego obiektu względem Ziemi oraz źródła światła, działa on jak zdeformowana soczewka, wzmacniając światło źródła i tworząc jego wielokrotne pozorne obrazy.

Ponieważ w wyniku soczewkowania grawitacyjnego światło docierające do astronomów musiało pokhttps://www.youtube.com/watch?v=rCUfvemx3D0onywać ogromne dystanse różnymi drogami, oznacza to że zostało wysłane ze źródła w różnym czasie, a w konsekwencji uległo w różnym stopniu efektom rozszerzania się wszechświata. Już 40 lat temu zaproponowano wykorzystanie tego efektu do określenia wartości stałej Hubble'a. Niedawno swoje oszacowania przedstawili Prasenjit Saha, Jonathan Coles, Andrea Maccio i Liliya Williams.

Na podstawie analizy 10 soczewek grawitacyjnych (z których najdalsza, J0911+055, znajduje się w odległości 8.8 mld lat świetlnych, soczewkując światło kwazara znajdującego się 20 mld lat świetlnych od nas) określili oni wartość stałej Hubble'a H0 na ok. 72.43 km/s/Mpc, z czego wynika wiek wszechświata równy mniej więcej 13.5 mld lat.

 


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...