ANIOŁOWIE I DEMONY

Autor: Krzyś-Miś Redaktor: Krzyś-Miś

Dodane: 21-11-2006 01:50 ()


W dniach 24-25 listopada Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza na ogólnopolskie sympozjum pt. ANIOŁOWIE I DEMONY w ramach XXXI Dni Duchowości. Obrady sympozjum będą się odbywały w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego (I piętro, Stary Gmach KUL).

 

 

PROGRAM

 

 

Piątek, 24 listopada 2006

9.15 Powitanie - ks. prof. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI, Dyrektor Instytutu Teologii Duchowości

- Otwarcie XXXI Dni Duchowości - ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, Prodziekan Wydziału Teologii KUL

10.00 Problemy współczesnej demonologii - dr Aleksander POSACKI SJ (War-szawa)

10.45 Przerwa

11.00 Parapsychologiczna interpretacja spirytyzmu - prof. dr hab. Antoni J. NOWAK OFM (KUL)

12.15 Eucharystia. Przewodniczy i homilię wygłosi J. E. abp Senior, prof. dr hab. Bolesław PYLAK (Lublin)

13.30 Przerwa (obiad)

14.15 Kult św. Michała Archanioła - dr Henryk SKOCZYLAS CSMA (Struga-Marki)

15.00 Posługa kapłana egzorcysty - ks. dr Marian PIĄTKOWSKI, Koordynator egzorcystów w Polsce (Poznań)

15.45 Przerwa

16.00 Walka z pokusą - dr hab. Teresa PASZKOWSKA (KUL)

16.45 „Diabolus in musica", czyli problemy z ideą porządku - prof. dr hab. Antoni ZOŁA (KUL)

17.30 Dyskusja.

 

Sobota, 25 listopada 2006

9.00 Eucharystia. Przewodniczy i homilię wygłosi bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (Wrocław)

10.15 Świat duchów w katechezie - dr Anna WALULIK CSFN (Ignatianum, Kra-ków)

11.00 Ruchy odnowy charyzmatycznej wobec aniołów i demonów - bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI (PWT Wrocław)

11.45 Przerwa

12.00 Aniołowie w dziejach polskiej duchowości - ks. prof. dr hab. Jerzy MISIUREK (KUL)

12.45 Aniołowie w doświadczeniu mistycznym s. Wandy Boniszewskiej, stygmatycz-ki - ks. prof. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI (KUL)

13.30 Dyskusja. Podsumowanie.

14.00 Zakończenie. Obiad.

 

 

Źródło: KUL


Komentarze do starszych artykułów tymczasowo niedostępne...